Människor och företag vill och ska få växa

 

Vad är coachning och hur väljer du rätt coach?


Vem är rätt coach för dig?

När du väljer coach ska du vara noggrann. Du ska hitta någon som vågar utmana dig! Som kan ställa de där frågorna som du själv inte kan eller vågar ställa. Som känns trygg så att du vågar ge dig ut på lite tunn is. Som du känner är rätt person att utvecklas tillsammans med. Ett förbehållslöst möte för att stämma av gentemot varandra är en bra start.  


Karriärcoach - eller kanske affärscoach - eller chefscoach - eller tenniscoach (det var här coachningen började) - eller hälsocoach - eller...

Ja inte är det lätt att veta vad man behöver. Om du till exempel tycker att jobbet är tråkigt är det då en karriärcoach eller en personlig utveckling coach eller en helt ny livsstil du behöver?


Det du behöver är en coach som är välutbildad - som har erfarenhet av att coacha många olika sorters människor i olika situationer - och som kan och vågar utmana dig att tänka nytt! Hitta en bra coach helt enkelt! Boka ett första möte och känn efter hur det känns - tänk efter om du fick med dig några nya tankar - och checka att du fick lust att göra något som är lite annorlunda än du brukar.  Grattis! Du har påbörjat din egen utveckling!


Vad är coachning?

Individuellt ledarstöd/coachning är ett oerhört kraftfullt verktyg oavsett fas i yrkesutövningen. Grundkravet för att nå önskade resultat är att individen är intresserad av att utveckla sig själv; att förfina/förbättra/förändra. Resultaten kan vara specifika i form av ökad omsättning, eller högre vinst. Eller mer generella i form av exempelvis större öppenhet inom avdelningen. 


Det kan handla om att utveckla sitt ledarskap genom att exempelvis bli bättre på att delegera och få tid till det viktiga, till att bli bättre på att ge och ta emot feedback eller att stärka självförtroende och självkänsla. För vissa är tiden för reflektion, samt den externa kontakten som bollplank, den viktigaste delen av den personliga utvecklingen. Framför allt gäller det ledare på högre nivåer i organisationer. Bra både när man är helt ny i sin roll och när man varit på plats länge.


Ledarstöd och coachning handlar om att hjälpa individen att hjälpa sig själv. Att finna och kanalisera sina styrkor och att utveckla just det som är viktigast för individen och organisationen. Med fokus på det personliga ledarskapet skapar vi de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas maximalt i din ledarroll, få balans i livet och öka din egen och dina medarbetares prestationer. Arbetet är praktiskt och målinriktat.


Läs mer om metoden - hur coachningsprocessen ser utRing, messa eller mejla Hanna för att få veta mer:

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se