Människor och företag vill och ska få växa

 

Hur gör vi?

För att få till en förändring eller förbättring eller kanske bara en liten förfining (men det är den som gör skillnaden) så måste det finnas en metod. Det gäller oavsett om det handlar om utveckling av en individ, en grupp eller en hel organisation. Det behövs ett sätt att göra saker som säkerställer att resultatet inte är slumpartad utan att det blir så som vi förväntar oss. Som säkerställer att vi använder våra resurser i form av både tid och investeringar på ett klokt och säkert sätt. Och som ger utrymme för oväntade händelser och möjligheter. När ett utvecklingsarbete är igång visar det sig nästan alltid att nya perspektiv kommer i dagen - nya möjligheter!

En viktig ingrediens för att lyckas är att DU vill utvecklas och att den du jobbar med har kunskap, erfarenhet och mod att utmana dig att komma igång. Varje förfining börjar med ett steg i rätt riktning. En aktivitet som resulterar i ett nytt resultat.  


Nuläge

När vi startar identifierar vi alltid ett Nuläge. Ibland med hjälp av en formell analys - ibland genom en eller flera workshops, samtal eller intervjuer. Det beror på din situation.


Önskat resultat

Vad är målet - organisationens, ledarskapets, ditt eget?
Om vi inte vet vad vårt mål är så lär det bli svårt att hitta dit!
…eller som det sägs i Alice i Underlandet; 

Alice: Would you tell me, please, which way I ought to go from here?
The Cat: That depends a good deal on where you want to get to
Alice: I don't much care where.
The Cat: Then it doesn't much matter which way you go.
Alice: …so longas I get somewhere.
The Cat: Oh,you're sure to do that, if only you walk long enough. 


Identifiera resurser

Vilka resurser finns och vilka behövs? Sällan handlar det om resurser i form av kapital - nästan alltid finns de resurser som krävs inom organisationen eller individen - men de används inte fullt ut. 


Identifiera hinder

Vad är orsaken till att vi inte redan är vid vårt önskade läge? Vilka svårigheter kan uppkomma som vi vill bemöta?


Aktivitet

Vad behöver göras för att önskad förbättring ska ske?


Uppföljning – kanske allra viktigast!!!

Utan effektiv och strukturerad uppföljning riskerar de bästa beslut och intentioner att inte genomföras och få avsedd effekt. När jag hjälper dig att följa upp använder jag en variant av Kirkpatricks Utvärderingsmodell som säkerställer att vi vet vad som händer direkt i anslutning till aktiviteten, efter ett par månader och efter en längre tid (6-12 månader). Vi undersöker först hur individen ser på det egna lärandet och själva upplevelsen. Lite senare tittar vi på hur vi har kunnat använda det vi lärde oss. Och i slutskedet söker vi efter det ändrade beteende som är det som kommer att ge det önskade resultatet.
Vilken metod använder du när du följer upp?

 

Coaching är ett av mitt grundverktyg - här kan du  läsa mer om coachning 

 

Ring, messa eller mejla för att få veta mer:

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se