Människor och företag vill och ska få växa

 

Konsultation - försäljning 

 

När du liksom många andra vill öka försäljningen men inte vet exakt var du ska börja och hur det ska gå till. Många försöker göra mer, fortare, bättre - ibland är det effektivare att förfina det ni gör. Behålla det som fungerar och lägga till det som ger resultat.

Oftast gör vi en genomgång av var ni befinner er inom försäljning - och går vidare till vad du vill uppnå. Ibland kanske vi gör en SÄLJ-SWOT

 

Ring, messa eller mejla för att få veta mer:

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se