Människor och företag vill och ska få växa

 

Konsultation - ledarskap

 

Det är inte så lätt att veta vad som behöver göras för att en organisation ska fungera optimalt och teamet ska vara engagerade och motiverade, OCH det är oerhört viktigt att medarbetarna är engagerade och motiverade när ni ska lyckas med det som ni föresatt er. 

När medarbetarna inte trivs eller inte ar ansvar så brukar det finnas orsaker. Som inte enbart ligger hos medarbetarna. Att ägna ett par timmar åt att utforska vad som kan göras lite bättre är kan ge oväntade e insikter och ofta vissa resultat direkt. 


Ring Hanna så pratar vi igenom var i din organisation som en förbättring av ledarskapet skulle göra mest skillnad. Är det hos VD, ledningsgruppsmedlemmarna eller på mellanchefsnivå. Eller är det det personliga ledarskapet hos nyckelmedarbetare som experter eller exempelvis säljchefer och nyckelsäljare? Vad behöver och vill du och din organisation göra? Vilka resultat vill ni ha? 

 

Ring, messa eller mejla för att få veta mer:

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se